What is MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is a publish/subscribe messaging protocol for constrained Internet of Things devices and low-bandwidth, high-latency or unreliable networks. Because MQTT specializes in low-bandwidth, high-latency environments, it is an ideal protocol for machine-to-machine (M2M) communication.

Xin chào!

Website vidieukhien.net sẽ được chuyển hướng sang https://learn.iotmaker.vn. Các nội dung sẽ được di chuyển và đóng khi hoàn thành. Cám ơn bạn đã quan tâm